sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Puistolan nuorisotalo, 25.1.2017

Puistolan nuorisotalo, Koudantie 2 00760 Helsinki (Puistolan peruskoulu). Sisäänkäynti G-puolelta.


Puistolan nuorisotalon kerhot kevätkausi 2017:

Avoin iltatoiminta (13- vuotiaat ja sitä vanhemmat) maanantai, keskiviikko ja torstai klo 16:00-20:00 ja joka toinen perjantai (parittomat viikot) klo 16:00-21:00.

Välituntinurkka (eli läsnä koulumaailmassa: välitunneille toimintaa & aktiviteetteja, oppituntien aikana päivystetään oppitunneilta poistettuja/poistuvia oppilaita ja tuetaan opinnoissa) maanantai, keskiviikko ja torstai klo 11:30 alkaen.

Lautapelikerho maanantaisin ja torstaisin klo 16:00-18:00

Läksykerho tiistaisin klo 13:00-15:30

Koriskoulu tiistaisin klo 14:00-15:30

Skeittikerhot tiistaisin klo 12:00-18:00

Pelikerho keskiviikkoisin klo 13:00-15:30

Kokkis keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16:00-17:00

DJ-kerho keskiviikkoisin klo 17:00-19:00

Askartelukerho torstaisin klo 13:00-15:30

Café-kerho joka toinen perjantai klo 16:00-18:00

 Kerhotoiminnoista läksy-, peli- ja askartelukerhot toteutetaan yhteistyössä Puistolan kirjaston kanssa


Olin käymässä 25.1.2017 HNMKY:n ylläpitämällä Puistolan nuorisotalolla seuraamassa välituntitoimintaa ja koulun loputtua HNMKY:n ylä-asteikäisille tarjoamia vapaa-ajan palveluita. Puistolan nuorisotalo on kätevästi samassa tilassa kuin Puistolan peruskoulu, mikä tarkoittaa, että toiminta on tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa.


Saavuin paikan päälle kovimman kuhinan aikaan, eli ruokatunnilla. Toimintaan kuuluu oppilaiden kahvittelua ja ihan vain juttelua heidän kanssaan. Nuoret pystyivät myös laittamaan keittiöstä olleista stereoista puhelimen siihen kiinnittämällä haluamaansa musiikkia. Nuoret olivat ikänsä mukaisesti hyvin vilkkaita ja kovaäänisiä mutta kuitenkin rauhallisia. Ohjaajat tulivat hyvin toimeen nuorten kanssa ja osasivat olla rennosti heidän kanssaan. Epäkohtiin kuten kiroiluun ja tappeluun puututtiin kuitenkin tarkasti.

Juttelimme ohjaaja-Tomin kanssa toiminnan tarkoituksesta. ”Puistolan nuorisotalo pyrkii toimimaan kasvun tukena yhdessä koulun, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Koitamme luoda sekä koulupäivän aikana kuin myös sen jälkeen kävijöille sellaisen tunnelman, että täällä voi purkaa tunteitaan ja viettää aikaa sellaisena kuin on. Koitamme toimia tukena nuorille ja antaa heille neuvoja olematta kuitenkaan se pääkasvattaja. Koulun ulkopuoliseen vapaa-ajantoimintaamme kuuluu muun muassa lautapelikerhoa, kokkiskerhoa, sählyä ja DJ-kerho. Kysymme nuorilta, mitä he haluavat tehdä ja toteutamme ohjelmaa yhdessä heidän kanssaan. Saamme täten nuorisotalon toiminnasta enemmän meidän näköistä ja kodinomainen ilmapiiri on hieman lähempänä. Kodinomainen ja turvallinen paikka viettää vapaa-aikaa yhdessä muiden nuorten ja luotettavien aikuisten kanssa tuottavat otollisen/luontevan ympäristön pyytää ja saada apua sekä tukea tarvittaessa oman elämän haaste-/muutoskohdissa. Toiminta on vielä tuoretta, olemme aloittaneet viime syksynä.”
 
On hienoa, että nuorille tarjotaan tällaista toimintaa, monellakin tapaa. Toiminta vahvistaa nuoren taitoja ja mieltymyksiä turvallisessa ja kaikille avoimessa ympäristössä. Ohjaajat puhuivat nuorten kanssa small talkin lisäksi myös tärkeistä asioista ja kannustivat nuoria olemaan aktiivisia: ”Oletkos hakenut kesätöitä, mihin kouluun ajattelit mennä?” Kuten muussakin HNMKY:n toiminnassa, toiminnan tarkoitus ei ole vain tarjota nuorille toimintaa vaan olla myös aktiivisesti mukana auttamassa nuorten tavoitteissa ja ongelmissa. Vahva arvopohja näkyy selvästi.


Kyselin nuorilta mielipiteitä toiminnasta ja siitä, mikä saa heidät viettämään aikaa nuorisotalolla koulun jälkeen? Aluksi joku nokkela vastasi ulkona olevan liian kylmä, mutta muutamien kysymyksien jälkeen paljastui, että suurin syy on toiminnasta saatava sosiaalinen hyöty. ”Täällä käy kaikki kaveritkin!” Puistola on nuorten mukaan HNMKY:n tarjoaman toiminnan ulkopuolella virikkeetön paikka, joten kaikki toiminta joka ei ole sitoutunutta kouluun on isoa plussaa heidän silmissään.

Koulun loppuessa alkoi koulupäivän ulkopuolinen toiminta. Toimintaan keskiviikkona kuului aluksi sählyä, jonka jälkeen oli kokkiskerho. Sählyssä vedettiin ns. ”höntsää” eli maaleja laskematonta peliä. Ketään ei saanut taklata, mutta muuten peli oli vauhdikasta ja hyvin intensiivistä. Muistan omasta nuoruudestani sählypelit ja kuinka hauskaa oli pelata kavereiden kanssa. Liikunta on yksi parhaimpia tapoja sekä haastaa itseään mutta myös toimia tiiminä.

Ennen sählymatsia juttelin toisen ohjaajan, Jannen, kanssa. ”Aloitin työskentelemään HNMKY:lle 16 vuotta sitten ja tämä on nyt 11. vuoteni töissä. Työskentelen tällä alalla, koska voin vaikuttaa monella tavalla ja olla apuna nuorelle. Täällä nuori saa apua moniin asioihin joista on apua pitkälle tulevaisuuteen. Reagoimme HNMKY:ssä nopeasti muutoksiin ja tarjoamme suomalaisessa järjestökentässä poikkeuksellisen määrän erilaista vapaa-ajantoimintaa. Täällä kristilliset arvot näkyvät käytännössä.”

Sählyn jälkeen muutama nuori otti osaa kokkiskerhoon, jossa tehtiin herkullista pastaa. Haastattelemani nuoret omien sanojensa mukaan haluavat tai pääsevät tekemään vain harvoin ruokaa (jos valmisruokaa ei lasketa). On hyvä, että tämä tulevaisuudessa kirjaimellisesti elintärkeä taito opetetaan heille varhaisessa vaiheessa ja että nuoria totutellaan tällaisellakin toiminnalla itsenäisesti tehtäviin kotitöihin ja huolen pitämiseen itsestään. Maukkaan näköistä pastaa siitä sitten tulikin!


On kaiken kaikkiaan hyödyllistä, että nuorille järjestetään tällaisessa laajuudessa matalan kynnyksen toimintaa ilman maksua. Nuori voi turvallisessa ympäristössä toteuttaa itseään, harrastaa ja oppia. Tällaiset kokemukset varmasti vaikuttavat monellakin tapaa positiivisesti nuorten tulevaisuuteen ja siihen, miten he tulevat pärjäämään myöhemmin elämässään. Puistola Youth House, Koudantie 2 00760 Helsinki (Puistola primary school). Entrance from the G-side of the building.

Puistola Youth House’s clubs, springtime 2017

Open evening activity (13-year olds and older) Monday, Wednesday and Thursday 16-20 o’clock and on every second Friday (on an odd week) 16-21 o’clock.
Pause corner (activity in a school enviroment: activity for the pauses between classes, during the classes the organizers are on call for the students who exit the classes and help them on their studies) every Monday, Wednesday and Thursday from 11.30 o’clock.
Board game club on Monday’s and Thursday’s 16-18 o’clock.
Homework club on every Tuesday 13-15.30 o’clock.
Basketball club on every Tuesday 14-15.30 o’clock.
Skateboard club on every Tuesday 12-18 o’clock.
Gaming club on every Wednesday 13-15.30 o’clock.
Cooking club on every Wednesday and Thursday 16-17 o’clock.
DJ-club on every Wednesday 17-19 o’clock.

Crafting club on every Thursday 13-15.30 o’clock.

Café-kerho every other friday 16-18 o’clock.

Homework-, gaming- and crafting club are implemented in co-operation with Puistola’s library.

I was visiting HNMKY maintained Puistola Youth House on the 25th of January 2017 observing the pause corner activity and after the school had ended the recreational after-school activities offered by HNMKY. Puistola Youth House was conveniently in the same space as Puistola’s primary school, which means that the activity is tightly in co-operation with the school.

I arrived in the middle of the activity during the most amount of hassle, which means the lunch hour. The activity contains offering students a chance to have a cup of coffee and just having a chat with them.  Youngsters could put their own music through their phones AUX-input. The youngster’s were, as their age requires them to be, very lively and loudmouthed but however quite calm. The supervisor’s got along well with the youngsters and could take it easy with them. Grievances however, like swearing and fighting, we’re intervened very strictly.

We talked with supervisor-Tomi about the meaning of the activity. ”Puistola Youth House strives to act in support of growth with school, parents and other factors. We try to create during the school day and after school an atmosphere, where one can relieve their feelings and spend time being just who they are. We try to offer support to the youngsters and give them advice but not being the main educator. The after-school activity contains for example board game clubs, cooking
clubs, floorball and a DJ-club. We ask the youngsters what they would like to do and we carry out
the program with them. This way we get the youth house to look more like us and the home-like atmosphere is a little bit closer. Home-like, safe enviroment to spend free-time together with other youngsters and trustworthy adults produces an opportune/natural enviroment to ask and receive help and support during moments of challenge and change in a youngster’s own life. Activity is still fresh, we have started last autumn.”

It is excellent that youngsters are offered this kind of activity, for many varying reasons. The activity strenghtens youngsters skills and preferences in a safe and open enviroment for all. The supervisors talked with youngsters aside of small talk about important subjects too and encouraged the youngster’s to be active. ”Have you applied for a summer job, what school were you planning on applying to?” As in other HNMKY activity, the purpose of the activity is not to offer youngsters just activity, but to be actively a part of a youngsters goals and problems. Strong set of values clearly shows.

I asked the youngsters opinions about the activities and about what gets them to spend their free time on the Youth House after school? At first some clever boy answered that it was too cold to be outside, but after a few questions it was revealed to me, that the biggest reason youngsters come here is the social benefits that they can get from this activity. ”All my friends come here too!” Puistola is, according to youngsters, quite a non-incentive place aside from HNMKY’s activities, so every piece of activity not tied to school-time is a big plus in their book.

After the school had ended, the after-school activity was begun. The activity on a wednesday included floorball at first, after which there was a cooking club. Nobody counted the goals in the floorball game, it was very free form. No-one was allowed to be tackled, but otherwise the game was very fast and intensive. I remember from my own youth the floorball games and how fun it was to play with friends. Excercise is one of the best ways to challenge yourself but also others as a part of a team.

Before the floorball match I chatted with the other supervisor Janne. ”

I started working for HNMKY 16 years ago and this is my 11th year at work. I work in this profession, because I can influence in many ways and be of assistance to a youngster. In here a young person can have help in many different subjects that can be of help long into one’s future. We react swiftly to changes in HNMKY and offer an exceptional amount of different recreational activities compared to other service providers in Finnish organization landscape. In here, Christian values are in practical use.
After the floorball a couple of the youngsters took part in a cooking club, where delicious pasta was made. The youngsters I interviewed have gotten in their own words to cook food only seldomly (if convenience food is not counted). It is good that this literally vital skill in the future is taught to them in an early stage and that the youngsters are being getting used to doing the household chores independently and to get them to take care of themselves.
It is all-around convenient, that this kind of widely ranged low-threshold activity is arranged free-of-charge to the youngsters. The youngster can express themselves, excercise and learn in a safe enviroment. These kinds of experiences will surely affect in many ways positively to a young person’s future and how they will manage later in their lives.

maanantai 20. helmikuuta 2017

26.1 Yökoris Liikuntamyllyssä Myllypurossa


 Yökorista järjestetään Liikuntamyllyssä (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki) torstaisin 18-21.

 Yökoris-toiminta on HNMKY:n ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötoimintaa, jota RAY eli Suomen Raha-automaattiyhdistys taloudellisesti tukee. HNMKY:n koristoiminta perustuu matalan kynnyksen virkistävään toiminnan, johon voi liittyä ilman maksua tai ennakkoilmoittautumista. Toiminnan tarkoituksena on tuoda sisältöä nuoren elämään ja tarjota fyysistä kuntoa ylläpitävää aktiviteettia. Yökoriksen nimi tulee toiminnan ajankohdasta (18-21 illalla).
  
Saavuin paikalle Myllypurossa sijaitsevaan liikuntakeskus Liikuntamyllyyn kello 18, jolloin koristreenit olivat jo täyttä häkää käynnissä. Liikuntamylly on liikuntakeskus, jossa on mahdollista järjestää erilaista liikuntatoimintaa varausta vastaan. Väistelin pelaajia ja ailahtelevasti liikkuvaa palloa ja kävin esittäytymässä toiminnan vetäjälle. HNMKY:n virallinen Namika-TV oli samaan aikaan raportoimassa suoraa lähetystä koripallokentän laidalta. Päädyin tarkkailemaan aluksi toimintaa sivulta. Toiminta oli jaettu kahdelle eri kentälle. Toisessa pelasivat alle 18 vuotiaat nuoret ja toisessa yli 18 vuotiaat aikuiset. Vietin tänä iltana aikaa lähinnä alle 18-vuotiaitten koripallotreeneissä.


  
Tunnelma oli todella fyysinen, testosteronin ja hien haju oli pistävä. Aluksi pelaajat pelasivat joukkueina toisiaan vastaan. Molemmilla joukkueilla oli kuusi pelaajaa samanaikaisesti kentällä. Vaihtoja suoritettiin aina korin tapahtuessa. Kierroksen häviäjät joutuivat tekemään kymmenen punnerrusta. Punnerruksia käytettiin muutenkin reilusti toiminnan aikana. Tulkitsisin itse punnerruksien olleen sekä tapa pitää lihakset vetreinä, että pitää fokus pelissä. Pelaajat antoivat treeneissä selvästi itsestään 110%. Seuraavaksi pelaajat harjoittelivat 1 vs. 1 taktiikalla.
  
Toiminnan ohjaaja oli tiukka mutta samalla hyvin motivoiva. Hänestä huokui koripallon pelaamisen/valmentamisen kokemus ja luottamus pelaajiinsa. Ennen harjoitteita hän näytti itse pelaajille, miten parhaiten syöttää vastustajan muodostelman takana olevalle pelaajalle pallo tai kuinka harhauttaa vastustajaa. Harjoitteiden aikana hän antoi paljon käskyjä ja ohjeita pelaajien taktiikan parantamiseksi.  Painotus oli nopeatahtisessa mutta tarkassa pelissä. ”Faster, faster” oli useimmiten kuulunut lause illan aikana.


  
Toimintaan osallistujat olivat suurimmilta osin samoista syistä pelaamassa. ”Täällä voi nähdä kavereita ja voi pitää yllä fyysistä terveyttä.” Monet olivat motivoituneita pelaamaan ammattilaistasolla, mutta joukossa oli myös paljon pelkällä harrastuspohjalla pelaavia. Monet kävijät harrastavat koripallotoiminnan lisäksi myös jalkapalloa. Yksi toiminnan kävijöistä, Yusuf, on vakaasti haluamassa uraa ammattiurheilusta. Hän pelaa tällä hetkellä yökoriksen lisäksi HJK:ssa ja on aikaisemmassa kotimaassaan Turkissa pelannut yliopistojoukkueessa jalkapalloa. Toiminnassa hän arvostaa terveysvaikutuksia ja mahdollisuutta treenata urheilulajeja myös jalkapallon ulkopuolella. Yksi suuri syy toimintaan liittymiseen on ollut matala kynnys osallistua siihen. ”Voi vaan tulla eikä tarvitse sitoutua mihinkään.” Toimintaan liittymisen helppous ja sen maksuttomuus ovat tekijöitä jotka tuntuivat olevan myös monelle muulle nuorelle hyvin tärkeitä. Kaikilla ei ole varaa kalliisiin kuukausimaksuihin, joten on erinomaista, että HNMKY tarjoaa tätä toimintaa täysin maksuttomasti.
  
Juttelin myös toiminnan ohjaajan kanssa hänen historiastaan HNMKY:llä ja hänen näkemyksistään toiminnasta. Hän oli päässyt ohjaamaan tätä toimintaa HNMKY:n oppisopimuksen kautta. Hän toimii koristoiminnan ohella Kontulan iltapäiväkerhon ohjaajana. Hän on pelannut ja valmentanut koripalloa jo pienestä iästä lähtien. Hän oli päässyt HNMKY:hyn harjoitteluun kaverikontaktien kautta. Hänelle koripallokerhon vetäminen oli itsestään selvää, olihan hänellä siitä ollut jo, kuten aikaisemmin mainittua, teini-iästä asti kokemusta. Hän opiskelee oppisopimuksen lisäksi tällä hetkellä Lohjan Kannel-opistossa nuoriso ja vapaa-ajan ohjaajaksi.


  
Hän kertoi, että tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu Yökoristoiminnan muuttaminen osittain ammattitason joukkueeksi. Motivoituneita pelaajia hänen mielestään on jo, mutta tarvitaan vielä rutkasti treeniä ja sitoutumista ennen kuin mitään ammattilaistason joukkuetta voi perustaa. Kehitys on kuitenkin toiminnan ohjaajan mukaan positiivista ja hän uskoo vahvasti, että siirtyminen ammattitasolle tapahtuu lähiaikoina.
  
Ohjaaja jätti minuun positiivisen mielikuvan. Hän on selvästi motivoitunut vetämään ohjelmaa ja hankkimaan pelaajista heidän täyden potentiaalinsa. Uskon, että jos joku pystyisi muokkaamaan tästä ryhmästä ammattilaisjoukkueen, olisi se juuri hän. Muut pelaajat selvästi kunnioittivat ja tottelivat häntä. Monet nuoret, joiden kanssa juttelin, pitivät valmentajaa todella hyvänä siinä mitä hän tekee.
  
Yhtäkkiä koriskentälle ilmestyi joukko suomalaisia pelaajia. Minulle jäi vähän epäselväksi, miksi he tulivat paikalle. Minulle kerrottiin et kyseessä on varausvuoron päällekkäisyys, minkä takia Yökoriksen pelaajat joutuivat jakamaan kentän näiden toiminnan ulkopuolisten kanssa. Nämä ”kuokkijat” pelasivat kuitenkin hyvässä hengessä Yökoriksen osaanottajia vastaan. Taistelu oli kovaa, mutta selvästi suomalaisia pelaajia nuoremmat Yökorislaiset antoivat kiperän vastuksen toiselle joukkueelle. Tämän tapahtuman aikana siirryin pois Yökoristoiminnasta ulos.
  
Kokemukseni illasta oli positiivinen. Osallistujilla oli kova drive ja intohimo siihen mitä he tekivät. Pelaajat olivat ”nälkäisiä” ja motivoituneita voittamaan. Tämä ei kuitenkaan näkynyt kentän ulkopuolella. Tunnelma kentän laidalla oli rento ja sosiaalinen. Kilpailuhenki rajoittui vain kentälle. Arvostan itse henkilökohtaisesti ihmisessä halua kehittyä ja parantaa suorituksiaan. Ainoastaan kovalla työllä ja peräänantamattomuudella voi saavuttaa unelmiaan ja sitä näiltä nuorilta löytyi vaikka muille jakaa.
  
Teini-ikäisille nuorille miehille urheilu on erinomainen tapa bondata keskenään ja saada uusia kontakteja, mutta saada samalla rutiinia arkeen. Monella haastattelemallani nuorella ei ollut vielä työpaikkaa eikä koulua, joten heille tämä toiminta voi toimia ponnahduslautana päästä mukaan muuhun HNMKY:n toimintaan, joka on työllistävää. Monet pelaajista olivat päätyneet koristoiminnan kautta muuhun toimintaan, esimerkiksi oppisopimuksella itse vetämään liikuntakerhoja tai iltapäiväkerhoja nuoremmille.NightBasketball is held every Thursday from 18 to 21 o’clock in sports hall Liikuntamylly (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki). 

NightBasketball-activity is a collaborative effort between HNMKY and Helsinki Youth Department, which is financially supported by RAY. HNMKY’s basketball activity is based on low-threshold recreational activity, in which one can join without payment or prior notification. The purpose of the activity is to bring meaning to a young person’s life and offer activity that maintains one’s stamina. The term ”NightBasketball” comes from the time of day the activity is held (18 to 21 o’clock in the evening).

I arrived to the sports hall Liikuntamylly in Myllypuro at 18 o’clock, during which the basketball training was already under way. Liikuntamylly is, as mentioned before, a sports hall where it is possible to arrange different kinds of sports activity on reservation. I dodged the players and volatively moving ball and introduced myself to the activity organizer. HNMKY’s official Namika-TV was reporting on the scene at the same time from the side of the basketball court. I too ended up surveying the activity from the sidelines. The activity was divided between two adjacent courts. Those under the age of 18 were playing in one court and those who were over 18 were playing in another. I spent the evening mostly with those under the age of 18.The atmosphere was very physical, I could smell the testosterone and the sweat. At first the players played as teams against each other. Both sides had 6 players playing at the same time. Changes to the roster were made every time the ball went through the basket. Losing team of the round had to make 10 push-ups. Push-ups were used frequently during the activity. I interpreted the push-ups as a way to keep the muscles spry and also to keep the focus of the players on the game. Players clearly gave a 110% of themselves. For the next exercise the players practiced playing against each other in 1 vs. 1 formation.

The activity organizer was strict, but at the same time very motivating. He clearly breathed the experience of playing and coaching and trust for his players. Before the exercises he himself showed the players how to pass the ball to the person behind the opposing team’s formation or how to bluff the player of the opposing team. During the exercises he gave a lot of orders and suggestions to better each players respective tactics. Emphasis was on fast but precise game. ”Faster, faster” were the two words heard the most during the evening.


Most of the partiticipants of the activity were playing for mostly the same reasons. ”In here one can see his friends and keep up his physical health.” Many were motivated to play on a professional level, but there were also those who played only on recreational terms. Many participants also played football outside the basketball training. One of the participants, Yusuf, is firmly wanting a career in professional sports. He also plays football in HJK outside NightBasketball and has been a player on an university team in his previous home country of Turkey. He appreciates NightBasketball’s impact on health and the possibilty to practice sports outside of football. One of the main reasons for joining the activity has been the low threshold of joining it. ”You can just come here to practice and you don’t have to commit to anything.” The easiness of joining the activity and the fact that it is free of charge seemed to be very important to other young participants also. Not everyone has the money for expensive monthly payments, so it is magnificient that HNMKY offers this activity free of charge.

I also talked with the organizer of the activity about his history in HNMKY and his personal views on the activity. He got to direct the baseball group through an internship with HNMKY. He also works as a supervisor in Kontula’s after school program aside from the basketball activity. He has played and coached basketball players since he was a small kid. He got the internship at HNMKY through friend contacts. To him coaching a basketball team was an obvious choice. He has, as previously mentioned, had experience on it since he was a teenager. He studies to be a Youth and Leisure instructor in Lohja’s Kannel-Opisto on his free time.He told me that one of the plans for the basketball activity was to turn it partially into a team playing at professional level. He thinks there are a lot of motivated players already, but a lot of training and commitment is required before any professional teams can be established. The development however is positive according to the organizer and he strongly believes that the transition to professional level is happening in the near future.

The organizer gave me a positive first-impression. He is clearly motivated in guiding the activity and to get the full potential from the players. I believe that if somebody would be able to make this group into a professional team, it would definately be him. Other players clearly respected and obeyed him. Many from the young people I talked to kept him in a high regard and thought that he was very good at what he does.

Suddenly a group of finnish players appeared on the basketball court. It was a little unclear to me why they arrived on the scene. I was told that it was because of an overlap between reservations, which means the NightBasketball team have to share the court often with outsiders. These ”gate-crashers” however played in good spirits against the participants of NightBasketball. The fight was long and hard, but markedly younger NightBasketball players gave a good fight against the other team. During this happening I moved out from the activity.

My experience of the evening was positive. The participants had a strong drive and passion for what they did. Players we’re clearly motivated to win. However, this wasn’t seen outside the courts. The atmosphere on the sidelines was relaxed and social. I myself appreciate in a person a will to improve oneself and one’s performance. Only through hard work and persistence you can achieve your dreams and these young people had it a lot.

For teenaged young men sports are an excellent way to bond socially with others and to get new contacts, but also to get some routine to everyday life. Many of the young men I interviewed hadn’t got a job or school yet, so this activity could be a way to get into other activies in HNMKY which are helping with employment. Many of the players had ended up in other activities, such as leading exercise groups and after-school clubs for younger persons.

Joonas Lehtola

perjantai 10. helmikuuta 2017

Y-Care työpajan ryhmävalmennus 17.1.2017

HNMKY ry järjestää nuorille 15-29 vuotiaille Y-Care työpajan kautta työpajajaksoja helpottaakseen nuorten otetta työelämään ja ehkäistäkseen nuorten syrjäytymistä. Työpajajakso koostuu kolmesta valmennusmuodosta; Yksilövalmennuksesta, työvalmennuksesta aidossa työympäristössä ja ryhmävalmennuksesta.  Jokainen nuori haastatellaan erikseen ja kysytään hänen nykytilanteestaan, kehittämiskohteistaan, tulevaisuudensuunnitelmistansa. Sitten kehitellään työpajajakson sisältö. Yhtenä mallina on työkokeilusopimus. Työkokeilusopimus tehdään HNMKY:n, nuoren ja TE-toimiston välillä. Kohderyhmänä ovat ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintataidoissa, koulutus- ja työelämään sijoittumisessa ja koulutuksen loppuun saamisessa nuoriso-, liikunta-, ja hyvinvointialoilla. Työpajajakson tarkoituksena on kartoittaa nuoren omaa tulevaisuudenammattia, mutta myös testata soveltuvuutta ja saada kokonaiskuva työntekijän vastuista. Työpaja on seinätön, mikä tarkoittaa, että työvalmennusta toteutetaan pääkaupunkiseudulla joko HNMKY:n tai yhteistyöorganisaatioiden toimipisteissä palvelun käyttäjien tarpeiden mukaan. HNMKY:llä työ painottuu lasten- ja nuorten kanssa työskentelyyn, että myös liikunta-alaan. Ryhmävalmennuksen tunneilla käsitellään toiminnallisilla menetelmillä työllistymisen kannalta tärkeitä aiheita kuten elämänhallintaa, sosiaalisia taitoja, eri koulutuspolkuja, itsetuntoa, CV:tä ja työllistymismahdollisuuksia yms. Vuonna 2015 toiminnassa oli 35 nuorta, 8 oppisopimusopiskelijaa ja yksi siviilipalvelusta suorittava nuori. Näistä 15 nuorta sijoittui pajalta koulutukseen ja työelämään. Tässä kirjoituksessa käydään lävitse ryhmävalmennussessiota 17.1.2017.

Saavuin itse paikan päälle tiistaiaamuna tutustumaan ryhmävalmennuksen toimintaan. Ryhmävalmennuksen aluksi oli katettu aamiaispöytä, jossa kävijät ja valmentaja pääsivät vaihtamaan epävirallisesti kuulumisia keskenään. Mielestäni tämä oli hyvä juttu, koska todella tunteakseen kävijät ja auttaakseen heitä parhaiten pitää tietää mitä heille kuuluu vapaa-ajalla. Tämä ele myös lisää luottamusta valmentajan ja valmennettavien välillä. Kävijöitä kyseisenä päivänä oli tavallista vähemmän, yleensä valmennettavia on n. 10-14 per ryhmävalmennuskerta.

Päivän aihe oli ”Itsetunto ja voimavarat”. Valmennustunnin aluksi kävimme läpi nimikierroksen ja sana-assosisaatioleikin: ”mikä juoma kukin paikalla olijoista olisi?” Tällaisille leikeille on minusta moniakin hyviä puolia: uudet ja vanhat kävijät pääsevät kertaamaan toistensa nimiä ja saamaan ensikosketuksen ilmaisemisesta itsestään muille. Koin myös itsekin oloni ”pystymetsästä” tulleena mukavammaksi, kun pääsin jo aluksi hieman tutustumaan muihin.

Seuraavaksi jatkoimme ohjelmaa assosiaatioilla, tällä kertaa kirjoittamalla alas paperille itsestämme positiivisia puolia etunimiemme kirjaimien mukaan. Esimerkiksi omasta etunimestäni Joonas saisi ”joustava, onnea muille haluava, omalaatuinen, nokkela, arvostaa muita ihmisiä ja sukkela sanoiltaan.” Tämä tehtävä oli minulle ja varmasti muillekin nuorille voimauttava tekijä, suomalaisessa ilmapiirissä ei ole yleistä kehua itseään (”kellä onni on, se onnen kätkeköön”). Tällainen säännöllinen ja itselle rehellinen muistutus omista kyvyistään toimii nuorten aktivoimisessa hyvin, koska nuorten maailmassa epäluulo omista kyvyistään voi rampauttaa tulevaisuutta suunnitellessa.

Seuraavaksi ohjaaja kysyi meiltä kysymyksiä siitä, mistä me pidämme. Tai tarkemmin, ”jos olisit asia x niin mikä olisit?” alas paperille. X saattoi olla elokuva, kirja, kappale, soitin ynnä muu. Jokaisen tuli vastata kysymykseen mahdollisimman nopeasti ja liikaa ajattelematta. Aluksi ihmettelin, miten tämä liittyy päivän teemaan. Sitten tajusin, että nuorille on ammattipolkua valittaessa tärkeää oppia tietämään, mistä he pitävät. Näin he voivat tulevaisuudenpolullaan käydä sitä koulutusta tai tehdä sitä ammattia josta he todella pitävät. Tämän tulisi taata onnellisuus ja pysyminen työelämässä. Tähän liittyen jatkoimme tehtävällä, jossa kysyttiin meiltä suoraan ”mistä pidät ja mistä et pidä?”. Koin että tämä kysymys oli suoraa jatkumoa aikaisemmalle ja se paneutui syvemmällä tasolla kävijöitä pohtimaan ajatusmaailmaansa.

Lopuksi puhuttiin tarkemmin työelämästä, koulutuksesta ja kuinka ammatinsaamiseen vaaditaan panostusta ja töitä. Monilla valmennettavilla oli aikaisemmasta historiastaan tullut negatiivinen merkitys sanoille koulu ja koulutus. ”Miksei voisi vain suoraan mennä töihin, tarjoaako koulu oikeasti mahdollisuuksia oppia niitä käytännön taitoja millä ammatissa pärjää?” kysyttiin ohjaajalta. Ohjaaja selitti valmennettaville, kuinka tutkinto mittaa valmiuksia toteuttaa sitä ammattia mihin työnhakija hakee. Jaoin myös omia kokemuksiani siitä, miten ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa järjestetään teorian lisäksi myös käytännön harjoitteluja, joissa juuri opitaan näitä käytännön taitoja. Puhuttiin ohjaajan kanssa myös vaihtoehtoisista tavoista kouluttautua ammattiin, kuten oppisopimuksesta, jos haluaa enemmän käytäntöpainotteista opetusta työhön.
Annoimme loppukevennykseksi vielä toisillemme positiivista palautetta kirjallisena. Nuorelle on todella tärkeää saada tätä positiivista palautetta, koska suomalaisessa kulttuurissa palautteen vastaanottaminen on myös tunnetusti vaikeaa. Se on kuitenkin myös tärkeää psyykkisesti ja tuo energiaa pimeisiinkin hetkiin elämässä. Itsellenikin tuli lämmin olo sisälleni, kun luin minusta annettua positiivista palautetta, vaikka olinkin mukana vasta ensimmäisen kerran.

Muiden lähdettyä juttelin 25-vuotiaan Ismon kanssa hänen tarinastaan ja miten hän hakeutui Y-Care työpajalle. Hän oli lopettanut ammattikoulun kesken omien sanojensa mukaan villin nuoruuden takia. Hän oli perustanut myöhemmin oman toiminimen turvallisuusalalla ja luonut sitä kautta uraa. Hän halusi kuitenkin enemmän työskennellä nuorten parissa ja haki työvoimatoimiston kautta HNMKY:n Y-Care työpajalle. NMKY:n toimintaan hän oli jo nuoruudessaan tutustunut Vantaalla. Ihmisissä hän arvostaa rehellisyyttä ja suorasanaisuutta ja on onnellinen, että voi itse olla rehellinen ja suora näillä ryhmävalmennustunneilla. Hän on tällä hetkellä hakeutumassa opiskelemaan joko nuorisotyön tai turvallisuusalan pariin.
Huomasin kävijöistä, että tahtoa ja motivaatiota töissä käyntiin ja tulevaisuuteen on. En huomannut, että kukaan valmennettavista olisi ollut erityisen toivottomana omasta tulevaisuudestaan menneisyyden mahdollisista takaiskuista huolimatta. Arvostan paljon valmennettavien sitkeyttä ja tahtoa pysyä yhteiskunnan rattaissa. Olen myös ylpeä ammattitaitoisesta ja positiivisesta ohjaajasta joka osasi lähestyä nuoria juuri oikealla tavalla ja saada heidät miettimään omaa tulevaisuudenpolkuaan.

Olen sitä mieltä, että tällä HNMKY:n tarjoamalla Y-Care työpajalla on välitöntä käytännön hyötyä sekä siihen osallistuville, että yhteiskunnalle. Ammattitaitoisen ohjauksen kautta saadaan nuoret työllistymisen lisäksi parantamaan omaa elämänlaatuaan ja kehittämään ryhmätyöskentelytapoja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HNMKY organizes workshop-sessions through Y-Care workshop activity from 15 to 29 years old youngsters to make it easier for a young person to get into working life and to prevent youth exclusion. Workshop-sessions consists of three different coaching models: one-on-one coaching, internship in a realistic work enviroment and group coaching. Every young person is interviewed separately and is asked about his/hers current situation, areas they need development in and what plans they have for the future. Then the contents of the workshop-session are developed. One possible model is an internship agreement. Internship agreement is made between HNKMY, the young person and the Employment and Economic Development Office. Their target group are those young people who need support in coping skills, at positioning him/herself into education possibilities and to working life; and to finish education in youth-, excercise- and health professions. The meaning of the workshop-session is to map out young person’s future profession, but also to test one’s aptitude and to get an overall picture on worker’s responsibilities. The workshop is ”without walls”, which means that the internship is implemented in the Helsinki Metropolitan Area either in HNMKY’s or collaborative organization’s office’s according to the wishes of the service users. In HNMKY the emphasis is on working with youth and children and also on excercising profession. In the group training sessions important issues such as coping, social skills, different education paths, self-esteem, CV, how to have opportunities in working life etc. are dealt with through functional methods. In the year 2015 the activity had over 35 young people, 8 internship students and one young person carried out peace-time service. 15 of these young people positioned themeselves either into education or working life. In this writing I will go through a group training session on 17th of January 2017.

I arrived to the scene on a Tuesday morning to get myself acquainted with the activities of the group training session. At the start of the session, a breakfast table was set where participants and the group instructor got to discuss informally. I thought that this was a good idea, because to really know the participants and to help them in the best way possible, the instructor has to know how they are doing in their freetime. This gesture also increases trust between the instructor and the participants. There were fewer attendants than usual on this particular date, usually there are about 10 to 14 trainees per group education session.

Today’s subject was ”Self-esteem and internal resources”. At the beginning of the group training session we went thorugh our names and played a word-association game: ”what drink you would be?” These kinds of games I find to have many good sides: young and old participants can memorise each other’s names again and also get a first impression on opening yourself to others. I also thought it to be nicer as an outsider when I could already get to know a little bit about the others.

Next we continued our program with more associations, this time writing down on paper positive sides about ourselves according to the letters of our first name. This assignment was to me and surely for other youngsters also an empovering factor, it is not normal in a Finnish society to compliment yourself. This regular and self-honest reminder of your abilities works well in activating young people, because in a young person’s world self-doubt on your abilities could cripple planning for the future.

Next our instructor asked us questions on what we like. Or rather: ”if you were X, what would you be?” down on paper. X could be a movie, a book, a song, an instrument etc. Everyone had to answer the questions as soon as possible and without too much thinking. At first I wondered how this related to todays subject. Then I realized, that for a young person it is important to know what you like if you want to choose you professional path. This way they can educate themselves and take profession in something they really like. This could guarantee happiness and for the young person to stay in work life. In regards to this, we continued with an assignment where we were asked directly: ”what do you like and what you do not like?” I thought that this question was in a direct relation to the previous one and it encouraged the participants to delve into and to reflect on their ways of thinking.

In the ending part of the program we talked about worklife, education and if you want to get into a profession, you have to invest your resources on it and do a lot of work for it. Many of the participants have had negative meaning for the words ”school” and ”education” from their previous experiences. ”Why can’t we just go to work, does school really offer us possibilities to learn those practical skills we need in a profession?” The instructor explained to the participants, that the degree measures readiness to apply for the job that the job seeker is searching for. I also shared my experiences on how vocational school and University Of Applied Sciences arrange internships with the theory they are being taught, where these practical skills are being trained. We talked to the participants with the inspector about alternative ways to educate oneself to a profession, such as apprenticeship if you would like to have a more practical way of learning a profession.

For a final relief, we gave positive feedback on paper to each other. For the youngster it is important to get this positive geedback, because in Finnish culture receiving feedback is notoriously difficult. It is however important in a physical way and brings light to darker moments in life. I myself got a warm feeling inside, when I read positive feedback given of me, even though I was there for the first time.

After the others had left I talked with a 25-year old Ismo about his story and how he applied to Y-Care Workshop. He had stopped going to the vocational school in the middle of his studies due to his ”wild youth” (as he himself said it). He had later established his own trade name in security management and had in that respect promoted his career. Ismo wanted to work more with youngsters though and applied through employment office to HNMKY’s Y-Care workshop. He had acquainted himself with NMKY’s activities in his youth when he lived in Vantaa. He appreciates honesty and straightforwardness in people and is happy that he can himself be honest and direct in these group training sessions. Ismo is at the moment applying to studies either in youth work or in security management.

I noticed from the participants that there is a strong will and motivation towards their future. I didnät notice that anyone of the trainees were seemingly hopeless about their own future despite their possible previous setbacks. I admire their tenacity and their will to stay in society. I am also proud of the talented and positive group instructor who could approach youngsters in just the right way and get them to think on their path to the future.

I think that HNMKY’s Y-Care workshop has immediate practical use to it’s applicants and to the society they live in. Through professional coaching we can get youngsters to employ themselves, to better their ways of life and to develop their group working skills.