tiistai 24. tammikuuta 2017

Kizomba-tunti 15.1.2017/Kizomba-class 15th of January 2017

Kizomba-tanssia järjestetään Mellunmäen ME-talolla (Jänkäpolku 1G, 00970 Helsinki) sunnuntaisin kello 18-21.

 HNMKY järjestää sunnuntaisin Mellunmäen ME-talolla klo. 18-21 kizomba-tunteja sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille. Toimintaan ei tarvitse sitoutua, eikä siitä peritä myöskään maksua. Ensimmäisellä puolitoistatuntisella opetustuokiolla käsitellään aina tanssin perusteita, toinen puolitoistatuntinen on tarkoitettu jo kizombaa osaaville. Näin mukaan voi liittyä koko kauden ajan eikä taitotasolla ole väliä: voit osallistua, vaikka et olisi tanssia aikaisemmin harrastanutkaan.
Kizomba on Angolassa 80-luvulla syntynyt musiikkityyli ja samalla tanssilaji. Kizomban askelkuvio yhdistää perinteistä afrikkalaista tanssia tangon askeliin. Kizomba-musiikki on hidastempoista, yleensä elektronisilla instrumenteilla soitettavaa tanssimusaa. Kizomba-tanssissa tanssijoilla on läheinen kontakti toisiinsa ja hitaan tempon tahtiin on helppo tanssia. 

Olin itse seuraamassa tuntia sunnuntaina 15. tammikuuta 2017. Ammattitaitoinen vapaaehtoinen tanssinopettaja kävi askel askeleelta lävitse kizomban perusaskeleet oppilaiden kanssa. Vaikka tanssi itsessään on hyvin yksinkertainen, vaikutti se itselleni hyvin erilaiselta kuin Euroopassa kehittyneet tanssit kuten valssi. Pidin siitä, että tärkeitä liikkeitä käytiin aluksi yksittäin lävitse, jonka jälkeen tanssia harjoiteltiin pareittain ympyrässä. Opettaja vaikutti minusta erittäin motivoituneelta siihen, mitä hän teki. Hän kertoi ystävällisesti mutta varmasti osallistujille, mitkä liikkeet tehtiin oikein ja mitkä väärin. Koin, että tällainen opettaja tällaisessa ympäristössä saisi varmasti saa opetettua vaikka ja mitä.

 Kizomba-tunneilla oli rento tunnelma enkä tuntenut, että kukaan olisi minua painostanut tanssimaan. Allekirjoittanutta itseäänkin pyydettiin tanssimaan, mutta reportterin ominaisuudessa kieltäydyin kohteliaasti kutsusta. Osallistujat olivat oikein ystävällisiä ja juttelivat kaikkien kanssa, mikä on itselleni iso plussa toimintaan liittymisessä ja siinä pysymisessä. Koin, että tänne on helppoa tulla kenen tahansa rahallisesta tilanteesta, iästä tai muista sivuseikoista huolimatta. Minulla oli kizomba-tunnilla helppoa mennä vaihtamaan ajatuksia täysin tuntemattomien ihmisten kanssa.  Aloin miettimään tunnilla, kuinka hienoa on, että tällainen toiminta tuo myös kantaväestölle tutuksi uusia kulttuureita ja tapoja ilmaista niitä. Tärkeämpänä kuin tanssi, osallistujat pitivät toiminnan sosiaalista puolta. ”Sain täällä ensikosketuksen alueeni muihin maahanmuuttajiin. Olin aikaisemminkin harrastanut paritanssia, mutta parini lopetettua jouduin lopettamaan tanssitunneilla käynnin. Kun aloin käymään näillä kizomba-tunneilla, antoi se minulle itsevarmuutta tanssia ilman vakituista paria,” pohti noin 30-vuotias maahanmuuttajamies.

Eräs toinen jo töissä käyvä maahanmuuttajamies kertoi, että täällä on myös mahdollisuutta tutustua työelämäkontakteihin. Hän itse tiesi tapauksia, joissa maahanmuuttajia oli löytänyt tulevan esimiehensä kizomba-tunneilta. ”Tämä on paljon muutakin kuin tanssia. Tämä on mahdollisuus monille ujoille maahanmuuttajille tutustua sekä muihin kaltaisiinsa, että myös kantaväestöön.” Hän myös innolla hehkutti allekirjoittaneelle silloin tällöin järjestettäviä kizomba-tapahtumia, joissa vietetään tunneilta tuttujen ihmisten kanssa aikaa ME-talolla hyvässä seurassa ja hyvän ruuan parissa.

 Eurooppalaista tanssia kizomban lisäksi harrastava kantaväestöön kuuluva nainen ilmaisi, että suurin hyöty mitä toiminnasta saa on kokemusta suomalaisille ongelmallisesta läheisestä kontaktista. ”Kun täällä Suomessa ollaan niin totuttu siihen, että tanssitaan valssia ja muita tansseja metrin päästä toisistaan. […] On hyvä asia, että pääsee oppimaan läheistä kontaktia toiseen ihmiseen tanssin kautta. Siitä on sosiaalisesti ja psyykkisesti paljon hyötyä myös vapaa-ajalla.”

 Toiminnan vetäjä oli hyvin otettu siitä, miten kizomba on otettu vastaan. ”En ikinä olisi voinut uskoa, että kizomba nauttisi näin suurta suosiota. Kävijöitä on todella paljon ja heitä tulee myös todella pitkän matkan päästä, jopa Porvoosta ja Turusta asti. Tämä osoittaa sen, että tällaiselle toiminnalle on kysyntää. On hankala sanoa, miksi juuri kizomba aiheutti tämän mutta uskon vahvasti, että toiminta tulee laajenemaan tästä. On hienoa nähdä kuinka paljon eri tilanteista ja maista tulleita ihmisiä on näiden tuntien aikana tutustunut toisiinsa.” Juttelimme hänen kanssaan pitkän aikaa sekä tanssista kuin myös niistä asioista, mistä hän maahanmuuttajana itse pitää Suomessa. ”Asuin New Yorkissa pitkän aikaa, useita miljoonia ihmisiä eikä kukaan tunne toisiaan. Täällä Suomessa näen niin paljon tuttuja: tuon näin tanssitreeneissä, tuo on minun työkaveri jne.”

 Kun lähdin toiminnan loppuessa ulos, olin vaikuttunut siitä mitä olin tunnilla kokenut. Pidin oikein paljon siitä yhteisöllisyyden tunteesta, mikä suorastaan huokui osallistujista. Kaikki olivat samalla aallonpituudella, vaikka lähtökohdat toimintaan liittymiselle olivat erilaisia. Tällainen toiminta tuo varmasti elämään sisältöä niille, jotka sitä tarvitsevat.


Kizomba-dance classes are held in Mellunmäki’s ME-talo (Jänkäpolku 1G, 00970 Helsinki) every Sunday from 18-21 o’clock.

HMNKY organizes kizomba-classes in Mellunmäki’s ME-talo every Sunday for immigrants and native Finnish people. Activity does not require any kind of commitment and is free of charge. On the first hour and half of the class, the basics of kizomba dance are taught and the other hour and half is meant for those who already know the basics of kizomba. This way,you can join the activity during the whole season and don’t have to worry about getting left behind. Previous experience on dancing is also irrelevant: you can participate even though you previously wouldn’t have studied any kind of dancing.Kizomba is a dance style developed in Angola in the 80’s. Kizomba’s steps pattern combine traditional African dance with tango steps. Kizomba,in musical terms ,is a  slow tempo dance music, usually played with electronic instruments. In terms of dance, participants of kizomba have a close contact with each other. It is easy to dance to the slow tempo of kizomba music.

I, myself observed a class on the 15th of January 2017. The skilled volunteer dance teacher went through the basics of kizomba with the students step by step. Even though the dance itself is very  simple, to me it felt very different from European dances like waltz etc. I liked that the important moves were taught first to the students one by one, after which the dancing moves were practiced by  pairs in a circle. The teacher seemed to me to be very motivated to what he was doing. He told kindly but firmly to the participants what moves they made right and what moves they did wrong. I felt that this kind of teacher in the enviroment such as this, would be able to teach basically anything he wanted.

There was a sense of ease in the kizomba classes and I didn’t feel the peer pressure to dance. I was actually asked to dance, but as a reporter of the activity I kindly refused the offer. The participants were very friendly and they chatted with each other, which to myself is a big plus in terms of joining the activity and staying in it. I felt like  anyone could join the classes despite of one’s economical situation, age or other side issues. I had no problems changing thoughts with people who were previously unknown to me. I started to think during the class how great it is, that this kind of activity also brings a new kinds of culture to the main population and ways to express it.

More important than dance, the participants felt for the social side of the activity. ”In here I had my first contact with other immigrants of my area. I had previously practiced couple dancing but after my dance partner had to stop attending, I stopped going to the dance classes. When I attended these kizomba-classes, it gave me confidence to dance without a regular partner,” pondered one  thirty-ish immigrant man.

Another  already employed immigrant male told me, that in here, there was also a chance to meet working life contacts. He himself knew cases, where an immigrant had found his or hers future manager in kizomba classes. ”This is much more than just dance. This is a chance for many shy immigrants to meet another immigrants and also native Finnish people.” He also talked enthusiastically to me about occasional kizomba events, where people from kizomba classes spend time together in ME-talo with good food and good company.

A native Finnish Woman, practicing European dance in addition to kizomba, thought that the best benefit Finns can have from the activity is having more experience on physical contact, which has always been difficult for Finns. ”Here in Finland we are accustomed to dancing waltz and other sorts of dances meters away from our partner[…]It is a good thing that one can learn more close contact with another person through dance. It has a lot of social and mental benefits during free time also.”

One  activity leader  was very moved by how kizomba has been received. ”I would never have believed, that kizomba in particular would have that much of popularity. There are a lot of participants and they come from sometimes faraway:Porvoo,Turku. It shows that this kind of activity has demand. It is difficult to say why kizomba exactly caused this, but I believe that this activity will expand from here. It is great to see how people from many different personal situations and countries have been introduced to each other.” I  discussed with him about dance and also about things he himself likes about Finland. ”I lived in New York for a long time, millions of people and nobody knows each other! Here in Finland I see so many familiar people: I saw this guy at a dance class, that is my working partner etc.”

When I left the activity, I was moved by what I had experienced during the class. I liked very much the feeling of community that glowed out of the participants. Everyone was at the same wave length, even though the basis for joining the activity were different. This kind of activity will definitely bring meaning to life for those who need it.


Joonas Lehtola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti