sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Puistolan nuorisotalo, 25.1.2017

Puistolan nuorisotalo, Koudantie 2 00760 Helsinki (Puistolan peruskoulu). Sisäänkäynti G-puolelta.


Puistolan nuorisotalon kerhot kevätkausi 2017:

Avoin iltatoiminta (13- vuotiaat ja sitä vanhemmat) maanantai, keskiviikko ja torstai klo 16:00-20:00 ja joka toinen perjantai (parittomat viikot) klo 16:00-21:00.

Välituntinurkka (eli läsnä koulumaailmassa: välitunneille toimintaa & aktiviteetteja, oppituntien aikana päivystetään oppitunneilta poistettuja/poistuvia oppilaita ja tuetaan opinnoissa) maanantai, keskiviikko ja torstai klo 11:30 alkaen.

Lautapelikerho maanantaisin ja torstaisin klo 16:00-18:00

Läksykerho tiistaisin klo 13:00-15:30

Koriskoulu tiistaisin klo 14:00-15:30

Skeittikerhot tiistaisin klo 12:00-18:00

Pelikerho keskiviikkoisin klo 13:00-15:30

Kokkis keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16:00-17:00

DJ-kerho keskiviikkoisin klo 17:00-19:00

Askartelukerho torstaisin klo 13:00-15:30

Café-kerho joka toinen perjantai klo 16:00-18:00

 Kerhotoiminnoista läksy-, peli- ja askartelukerhot toteutetaan yhteistyössä Puistolan kirjaston kanssa


Olin käymässä 25.1.2017 HNMKY:n ylläpitämällä Puistolan nuorisotalolla seuraamassa välituntitoimintaa ja koulun loputtua HNMKY:n ylä-asteikäisille tarjoamia vapaa-ajan palveluita. Puistolan nuorisotalo on kätevästi samassa tilassa kuin Puistolan peruskoulu, mikä tarkoittaa, että toiminta on tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa.


Saavuin paikan päälle kovimman kuhinan aikaan, eli ruokatunnilla. Toimintaan kuuluu oppilaiden kahvittelua ja ihan vain juttelua heidän kanssaan. Nuoret pystyivät myös laittamaan keittiöstä olleista stereoista puhelimen siihen kiinnittämällä haluamaansa musiikkia. Nuoret olivat ikänsä mukaisesti hyvin vilkkaita ja kovaäänisiä mutta kuitenkin rauhallisia. Ohjaajat tulivat hyvin toimeen nuorten kanssa ja osasivat olla rennosti heidän kanssaan. Epäkohtiin kuten kiroiluun ja tappeluun puututtiin kuitenkin tarkasti.

Juttelimme ohjaaja-Tomin kanssa toiminnan tarkoituksesta. ”Puistolan nuorisotalo pyrkii toimimaan kasvun tukena yhdessä koulun, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Koitamme luoda sekä koulupäivän aikana kuin myös sen jälkeen kävijöille sellaisen tunnelman, että täällä voi purkaa tunteitaan ja viettää aikaa sellaisena kuin on. Koitamme toimia tukena nuorille ja antaa heille neuvoja olematta kuitenkaan se pääkasvattaja. Koulun ulkopuoliseen vapaa-ajantoimintaamme kuuluu muun muassa lautapelikerhoa, kokkiskerhoa, sählyä ja DJ-kerho. Kysymme nuorilta, mitä he haluavat tehdä ja toteutamme ohjelmaa yhdessä heidän kanssaan. Saamme täten nuorisotalon toiminnasta enemmän meidän näköistä ja kodinomainen ilmapiiri on hieman lähempänä. Kodinomainen ja turvallinen paikka viettää vapaa-aikaa yhdessä muiden nuorten ja luotettavien aikuisten kanssa tuottavat otollisen/luontevan ympäristön pyytää ja saada apua sekä tukea tarvittaessa oman elämän haaste-/muutoskohdissa. Toiminta on vielä tuoretta, olemme aloittaneet viime syksynä.”
 
On hienoa, että nuorille tarjotaan tällaista toimintaa, monellakin tapaa. Toiminta vahvistaa nuoren taitoja ja mieltymyksiä turvallisessa ja kaikille avoimessa ympäristössä. Ohjaajat puhuivat nuorten kanssa small talkin lisäksi myös tärkeistä asioista ja kannustivat nuoria olemaan aktiivisia: ”Oletkos hakenut kesätöitä, mihin kouluun ajattelit mennä?” Kuten muussakin HNMKY:n toiminnassa, toiminnan tarkoitus ei ole vain tarjota nuorille toimintaa vaan olla myös aktiivisesti mukana auttamassa nuorten tavoitteissa ja ongelmissa. Vahva arvopohja näkyy selvästi.


Kyselin nuorilta mielipiteitä toiminnasta ja siitä, mikä saa heidät viettämään aikaa nuorisotalolla koulun jälkeen? Aluksi joku nokkela vastasi ulkona olevan liian kylmä, mutta muutamien kysymyksien jälkeen paljastui, että suurin syy on toiminnasta saatava sosiaalinen hyöty. ”Täällä käy kaikki kaveritkin!” Puistola on nuorten mukaan HNMKY:n tarjoaman toiminnan ulkopuolella virikkeetön paikka, joten kaikki toiminta joka ei ole sitoutunutta kouluun on isoa plussaa heidän silmissään.

Koulun loppuessa alkoi koulupäivän ulkopuolinen toiminta. Toimintaan keskiviikkona kuului aluksi sählyä, jonka jälkeen oli kokkiskerho. Sählyssä vedettiin ns. ”höntsää” eli maaleja laskematonta peliä. Ketään ei saanut taklata, mutta muuten peli oli vauhdikasta ja hyvin intensiivistä. Muistan omasta nuoruudestani sählypelit ja kuinka hauskaa oli pelata kavereiden kanssa. Liikunta on yksi parhaimpia tapoja sekä haastaa itseään mutta myös toimia tiiminä.

Ennen sählymatsia juttelin toisen ohjaajan, Jannen, kanssa. ”Aloitin työskentelemään HNMKY:lle 16 vuotta sitten ja tämä on nyt 11. vuoteni töissä. Työskentelen tällä alalla, koska voin vaikuttaa monella tavalla ja olla apuna nuorelle. Täällä nuori saa apua moniin asioihin joista on apua pitkälle tulevaisuuteen. Reagoimme HNMKY:ssä nopeasti muutoksiin ja tarjoamme suomalaisessa järjestökentässä poikkeuksellisen määrän erilaista vapaa-ajantoimintaa. Täällä kristilliset arvot näkyvät käytännössä.”

Sählyn jälkeen muutama nuori otti osaa kokkiskerhoon, jossa tehtiin herkullista pastaa. Haastattelemani nuoret omien sanojensa mukaan haluavat tai pääsevät tekemään vain harvoin ruokaa (jos valmisruokaa ei lasketa). On hyvä, että tämä tulevaisuudessa kirjaimellisesti elintärkeä taito opetetaan heille varhaisessa vaiheessa ja että nuoria totutellaan tällaisellakin toiminnalla itsenäisesti tehtäviin kotitöihin ja huolen pitämiseen itsestään. Maukkaan näköistä pastaa siitä sitten tulikin!


On kaiken kaikkiaan hyödyllistä, että nuorille järjestetään tällaisessa laajuudessa matalan kynnyksen toimintaa ilman maksua. Nuori voi turvallisessa ympäristössä toteuttaa itseään, harrastaa ja oppia. Tällaiset kokemukset varmasti vaikuttavat monellakin tapaa positiivisesti nuorten tulevaisuuteen ja siihen, miten he tulevat pärjäämään myöhemmin elämässään. Puistola Youth House, Koudantie 2 00760 Helsinki (Puistola primary school). Entrance from the G-side of the building.

Puistola Youth House’s clubs, springtime 2017

Open evening activity (13-year olds and older) Monday, Wednesday and Thursday 16-20 o’clock and on every second Friday (on an odd week) 16-21 o’clock.
Pause corner (activity in a school enviroment: activity for the pauses between classes, during the classes the organizers are on call for the students who exit the classes and help them on their studies) every Monday, Wednesday and Thursday from 11.30 o’clock.
Board game club on Monday’s and Thursday’s 16-18 o’clock.
Homework club on every Tuesday 13-15.30 o’clock.
Basketball club on every Tuesday 14-15.30 o’clock.
Skateboard club on every Tuesday 12-18 o’clock.
Gaming club on every Wednesday 13-15.30 o’clock.
Cooking club on every Wednesday and Thursday 16-17 o’clock.
DJ-club on every Wednesday 17-19 o’clock.

Crafting club on every Thursday 13-15.30 o’clock.

Café-kerho every other friday 16-18 o’clock.

Homework-, gaming- and crafting club are implemented in co-operation with Puistola’s library.

I was visiting HNMKY maintained Puistola Youth House on the 25th of January 2017 observing the pause corner activity and after the school had ended the recreational after-school activities offered by HNMKY. Puistola Youth House was conveniently in the same space as Puistola’s primary school, which means that the activity is tightly in co-operation with the school.

I arrived in the middle of the activity during the most amount of hassle, which means the lunch hour. The activity contains offering students a chance to have a cup of coffee and just having a chat with them.  Youngsters could put their own music through their phones AUX-input. The youngster’s were, as their age requires them to be, very lively and loudmouthed but however quite calm. The supervisor’s got along well with the youngsters and could take it easy with them. Grievances however, like swearing and fighting, we’re intervened very strictly.

We talked with supervisor-Tomi about the meaning of the activity. ”Puistola Youth House strives to act in support of growth with school, parents and other factors. We try to create during the school day and after school an atmosphere, where one can relieve their feelings and spend time being just who they are. We try to offer support to the youngsters and give them advice but not being the main educator. The after-school activity contains for example board game clubs, cooking
clubs, floorball and a DJ-club. We ask the youngsters what they would like to do and we carry out
the program with them. This way we get the youth house to look more like us and the home-like atmosphere is a little bit closer. Home-like, safe enviroment to spend free-time together with other youngsters and trustworthy adults produces an opportune/natural enviroment to ask and receive help and support during moments of challenge and change in a youngster’s own life. Activity is still fresh, we have started last autumn.”

It is excellent that youngsters are offered this kind of activity, for many varying reasons. The activity strenghtens youngsters skills and preferences in a safe and open enviroment for all. The supervisors talked with youngsters aside of small talk about important subjects too and encouraged the youngster’s to be active. ”Have you applied for a summer job, what school were you planning on applying to?” As in other HNMKY activity, the purpose of the activity is not to offer youngsters just activity, but to be actively a part of a youngsters goals and problems. Strong set of values clearly shows.

I asked the youngsters opinions about the activities and about what gets them to spend their free time on the Youth House after school? At first some clever boy answered that it was too cold to be outside, but after a few questions it was revealed to me, that the biggest reason youngsters come here is the social benefits that they can get from this activity. ”All my friends come here too!” Puistola is, according to youngsters, quite a non-incentive place aside from HNMKY’s activities, so every piece of activity not tied to school-time is a big plus in their book.

After the school had ended, the after-school activity was begun. The activity on a wednesday included floorball at first, after which there was a cooking club. Nobody counted the goals in the floorball game, it was very free form. No-one was allowed to be tackled, but otherwise the game was very fast and intensive. I remember from my own youth the floorball games and how fun it was to play with friends. Excercise is one of the best ways to challenge yourself but also others as a part of a team.

Before the floorball match I chatted with the other supervisor Janne. ”

I started working for HNMKY 16 years ago and this is my 11th year at work. I work in this profession, because I can influence in many ways and be of assistance to a youngster. In here a young person can have help in many different subjects that can be of help long into one’s future. We react swiftly to changes in HNMKY and offer an exceptional amount of different recreational activities compared to other service providers in Finnish organization landscape. In here, Christian values are in practical use.
After the floorball a couple of the youngsters took part in a cooking club, where delicious pasta was made. The youngsters I interviewed have gotten in their own words to cook food only seldomly (if convenience food is not counted). It is good that this literally vital skill in the future is taught to them in an early stage and that the youngsters are being getting used to doing the household chores independently and to get them to take care of themselves.
It is all-around convenient, that this kind of widely ranged low-threshold activity is arranged free-of-charge to the youngsters. The youngster can express themselves, excercise and learn in a safe enviroment. These kinds of experiences will surely affect in many ways positively to a young person’s future and how they will manage later in their lives.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti